Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ 

to organizacja, której misją jest ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem oraz wspieranie ich prawa do bezpiecznego i zdrowego dzieciństwa. Fundacja realizuje swoje cele poprzez edukację, badania, wsparcie psychologiczne i prawnicze, a także kampanie społeczne. 

ZAKRES DZIAŁAŃ

Realizacja kampanii mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony dzieci i ich praw.

Opis kilku spośród kampanii realizowanych w trakcie wieloletniej współpracy między Fundacją a RSM zamieszczamy poniżej.

Kampania „Reaguj” prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ma na celu uświadamianie społeczeństwa o problemie przemocy wobec dzieci i zachęcanie do odpowiedniego reagowania. Fundacja podkreśla, jak ważne jest, aby nie ignorować oznak przemocy i jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony dzieci. Kampania obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne i promocyjne skierowane do rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnych, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie reagowania na przemoc.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Kampanie na Meta Ads i TikTok Ads.

WYZWANIA

  • Promocja mini serialu fabularnego dotyczącego reakcji na przemoc wobec dzieci.

  • Generowanie wysokiego zasięgu i wizyt na stronie kampanii, skierowanej do dorosłych, rodziców oraz osób zajmujących się ochroną dzieci.

 

KOMENTARZ

Kampanie dotarły do szerokiej grupy odbiorców, osiągając wysokie wskaźniki zaangażowania i kliknięć. Wysoka liczba wyświetleń oraz kliknięć linku, potwierdzają, że kampania wzbudziła znaczne zainteresowanie wśród odbiorców.

Wskaźnik CTR na poziomie 4,15% jest bardzo dobrym wynikiem w kontekście kampanii społecznych, wskazującym na dużą skuteczność reklam w przyciąganiu uwagi użytkowników.

Odtworzenia ThruPlay na poziomie 473 969 pokazują, że spoty filmowe interesowały odbiorców, o czym świadczy również wysoki poziom zaangażowania i liczne interakcje.

Kampania na TikTok Ads także przyniosła znakomite rezultaty, dowodząc, że platforma ta jest skutecznym narzędziem do docierania do młodszej grupy odbiorców. Z budżetem 10 677,05 zł kampania dotarła do 782 212 osób, generując 4 026 177 wyświetleń, co świadczy o bardzo wysokim zainteresowaniu treściami wideo. Liczba kliknięć wynosząca 16 492 oraz liczba użytkowników, którzy obejrzeli wideo w całości (13 032), wskazują na silne zaangażowanie i skuteczność przekazu

 

Dodatkowe wskaźniki, takie jak liczba polubień (7 753), komentarzy (177) i udostępnień (186), podkreślają, że kampania wywołała szeroką dyskusję i zaangażowanie wśród odbiorcówŁączny budżet kampanii to 14 888,18 zł. 

 

Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu online. Konferencja gromadzi ekspertów z różnych dziedzin, w tym przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz branży internetowej. W trakcie konferencji poruszane są kluczowe zagadnienia związane z ochroną dzieci w internecie, a także prezentowane są najnowsze badania i dobre praktyki.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

  • Kampanie reklamowe Meta Ads (Facebook i Instagram)

  • Obsługa kanałów social media — Facebook i Instagram.

WYZWANIA

  • Promowanie konferencji i zwiększenie liczby zapisów zarówno online, jak i offline.

  • Dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w tym instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, branży internetowej oraz rodziców.

KOMENTARZ

Kampanie promujące 17. Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” osiągnęły bardzo zadowalające wyniki, przyczyniając się do szerokiego rozpropagowania konferencji w sieci. 

W ramach kampanii udało się osiągnąć szeroki zasięg, który wyniósł 663 775, co jest kluczowe dla promocji wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Dzięki precyzyjnemu targetowaniu, reklamy dotarły do dużej liczby użytkowników, zwiększając świadomość na temat konferencji oraz jej znaczenia. Szeroka widoczność kampanii przełożyła się na wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Jednym z głównych celów kampanii było zwiększenie liczby rejestracji na konferencję. Dzięki kampanii zarejestrowało się 155 osób, co pokazuje, że kampania skutecznie przyciągnęła uczestników oraz jest dowodem na efektywność zastosowanej strategii. Niski koszt rejestracji pozwolił na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Całkowity koszt kampanii wyniósł 15 491,67 zł.

Nasze działania przyczyniły się do zapełnienia sali konferencyjnej, a liczba zapisów online przekroczyła oczekiwania. 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to globalna inicjatywa, której celem jest promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Organizowany corocznie w lutym DBI gromadzi setki partnerów, w tym szkoły, organizacje pozarządowe, firmy technologiczne i instytucje publiczne, aby wspólnie realizować liczne wydarzenia, warsztaty i kampanie edukacyjne. DBI stawia sobie za zadanie zwiększenie świadomości na temat zagrożeń w sieci oraz promowanie pozytywnych postaw i umiejętności cyfrowych.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Kampanie Meta Ads.

WYZWANIA

  • Zwiększenie liczby zapisów na galę DBI, lekcje i webinary.

  • Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych i edukowanie rodziców oraz nauczycieli o bezpieczeństwie online.

 

 

Autor: Polskie Centrum Programu "Safer Internet"
Autor: Polskie Centrum Programu "Safer Internet"

 

 KOMENTARZ

Kampania Meta Ads dla Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) odniosła znaczący sukces, przyczyniając się do realizacji głównych celów inicjatywy, jakimi były zwiększenie liczby zapisów na galę DBI, lekcje oraz webinary, a także szerzenie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z internetu.

W ramach kampanii zastosowano precyzyjne targetowanie, które pozwoliło dotrzeć do kluczowych grup odbiorców, takich jak rodzice, nauczyciele oraz instytucje edukacyjne. Dzięki temu kampania zyskała szeroki zasięg (253 732)  i wysoką widoczność (1 305 652), co jest kluczowe w kontekście edukacji społecznej. Wysoki współczynnik klikalności (CTR) jest dowodem na to, że przekaz był nie tylko interesujący, ale również motywujący do dalszego działania.

Jednym z kluczowych aspektów kampanii było generowanie aktywności do postów (4285). Interakcje są niezwykle wartościowe, ponieważ pozwalają na organiczne szerzenie informacji w społeczności użytkowników. Wysoki poziom zaangażowania świadczy o tym, że kampania nie tylko dotarła do szerokiego grona odbiorców, ale również zachęciła ich do aktywnego uczestnictwa i dalszego promowania idei bezpiecznego internetu.

Kampania Meta Ads wygenerowała również znaczny ruch na stronie internetowej DBI w wysokości 8512 wejść, co wskazuje na zainteresowanie użytkowników bardziej szczegółowymi informacjami na temat wydarzeń i materiałów edukacyjnych. To z kolei przyczyniło się do zwiększenia liczby zapisów na galę, lekcje i webinary (186), co było jednym z głównych celów kampanii. Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę, mieli możliwość zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych treści i zasobów, co wzmocniło ich zaangażowanie i zainteresowanie.

Wydane środki w wysokości 8362,64 zł zostały optymalnie wykorzystane, co przełożyło się na osiągnięcie pożądanych wyników przy relatywnie niskich kosztach. To pokazuje, że dobrze zaplanowana kampania, nawet przy umiarkowanym budżecie, może przynieść znakomite rezultaty.

Podsumowując, kampania była bardzo udana, zarówno pod względem zasięgu, jak i zaangażowania użytkowników. Dzięki skutecznej strategii targetowania, atrakcyjnym treściom i efektywnemu zarządzaniu budżetem, udało się osiągnąć cele kampanii.

 

 

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe” prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę koncentruje się na promowaniu zdrowych i bezpiecznych nawyków korzystania z urządzeń ekranowych wśród dzieci i ich rodziców. Kampania zwraca uwagę na konieczność ustalania jasnych zasad dotyczących czasu spędzanego przed ekranem oraz treści, które dzieci mogą oglądać. Celem jest wsparcie rodziców w tworzeniu domowych reguł, które pomogą w zrównoważonym i bezpiecznym korzystaniu z technologii przez najmłodszych.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Kampania Meta Ads.

WYZWANIA

  • Dotarcie do szerokiej grupy dorosłych oraz rodziców dzieci w wieku 0-6 z przekazami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z ekranów.

  • Generowanie wysokiego zasięgu i zaangażowania na social mediach.

 

 KOMENTARZ

Nasza strategia opierała się na precyzyjnym targetowaniu kluczowych grup odbiorców, takich jak rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele. Dzięki analizie danych demograficznych i behawioralnych udało nam się stworzyć profile użytkowników, które pozwoliły na maksymalizację zasięgu i zaangażowania przy optymalnym wykorzystaniu budżetu.

Wysoki CTR (5%) i zaangażowanie użytkowników pokazują, że grupa docelowa została dobrana precyzyjnie, a dzięki optymalizacji udało się dotrzeć do niej na szeroką skalę. Filmy zostały odtworzone 193 709 razy, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.

Kampania wygenerowała również znaczną liczbę kliknięć linku (13 828) i wyświetleń strony WWW (10 212), co przekłada się na skuteczne dotarcie z przekazem do grupy docelowej. Łączny koszt kampanii wyniósł 6611,43 zł.

Dzięki precyzyjnemu targetowaniu, kreatywnym treściom oraz efektywnemu zarządzaniu budżetem, zdołaliśmy osiągnąć szeroki zasięg i wysoki poziom zaangażowania użytkowników.

Z agencją Robimy Social Media podejmowaliśmy współpracę przy wielu naszych kampaniach społecznych. Dzięki zaangażowaniu zespołu nasze kampanie osiągnęły bardzo duże zasięgi przy stosunkowo niskim budżecie. Bardzo doceniam również reagowanie na bieżąco na zaistniałe potrzeby komunikacyjne, dzięki temu udało się nam wykorzystać potencjał każdej kampanii.

RSM również wspierało nas w dotarciu do różnych, dość specyficznych grup odbiorców z naszymi działaniami edukacyjnymi takich jak: nauczyciele/nauczycielki, psycholodzy/psycholożki, pedagodzy/pedagożki i osób pracujących w szeroko pojętej edukacji. Dzięki działaniom RSM udało się szeroko rozpromować nasze wydarzenia i zwiększyć ilość ich uczestników.
Zuzanna Elbert-Stelmach
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
We współpracy z Robimy Social Media bardzo doceniam ich otwartość w komunikacji oraz elastyczność w sytuacjach wymagających interwencji i nagłej zmiany czy poprawy. Pomocne są przesyłane wyniki kampanii i ich omówienie, bo dzięki temu wiemy, co poprawić przy każdym kolejnym projekcie.

Gdy z naszej strony pojawiają się błędy, Robimy Social Media skutecznie gasi pożary. Dużą zaletą jest możliwość współpracy nie tylko z opiekunem/opiekunką projektu, ale także z działem PR. Dzięki temu kompetentne osoby mogą wspólnie podejmować decyzje o kampaniach. Praca przy różnych projektach pomogła nam wypracować optymalny model współpracy, a każda kolejna uczy nas czegoś nowego. Na pewno będziemy kontynuować współpracę.
Joanna Leśnicka
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Odtworzenia ThruPlay
0
Wyświetleń
0

42 257

wyświetlenia strony www

5%

średni CTR

259

zapisów na wydarzenie

43134

aktywność użytkowników

Sabina Migdał
Social Media Specialist

NEWSLETTER
social media